Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Solidarność w prawie podatkowym w nowej kodyfikacji ogólnego prawa podatkowego

Dowgier, Rafał

Uniwersytet w Białymstoku

543.43 KB

pobrano 405 razy

Abstrakt

Aktualnie trwają zaawansowane prace Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego nad projektem nowej ordynacji podatkowej. Jednym z obszarów, który wymaga uregulowania przy tworzeniu nowej kodyfikacji, jest kwestia solidarności w prawie podatkowym. Obowiązujące przepisy ogólnego prawa podatkowego odnoszą się do tego zagadnienia w bardzo niewielkim zakresie, a znaczenie przede wszystkim odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe wzrasta. Dzieje się tak m.in. dlatego, że ukształtowanie zobowiązania w sposób solidarny istotnie uprzywilejowuje wierzyciela podatkowego. Skoro jednak tak się dzieje, to konieczne są mechanizmy zabezpieczające dłużników przed nadużywaniem tego instrumentu. Stosowane w prawie podatkowym w sposób odpowiedni regulacje prawa cywilnego są niewystarczające, gdyż nie uwzględniają specyfiki tej gałęzi prawa. Celem opracowania jest przedstawienie tej problematyki z punktu widzenia prac wskazanej wyżej Komisji.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 9 
Numer 1 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 2-14
DOI 10.7206/kp.2080-1084.138
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938