Coaching Review

„4 Steps Re:Start” – zintegrowany model przejścia od utknięcia w poczuciu straty do akceptacji i rozwoju nowych kierunków w życiu i pracy

Turkowski, Przemysław Dąbrówka, Łukasz

[email protected] | [email protected]

275.85 KB

pobrano 913 razy

Abstrakt

„4 Steps Re:Start” to model pracy ze stratą do zastosowania/stosowany w coachingu i psychoterapii. 4 kluczowe etapy modelu to: (1) praca z myślami i przekonaniami, (2) nadawanie sensu doświadczeniom i formułowanie kluczowego przesłania, (3) punkt zwrotny – przejście od przetrwania do wzrostu oraz (4) etap integracji życiowego doświadczenia.

W artykule przedstawiono założenia teoretyczne, opisy przypadków oraz wskazano granicę między wykorzystaniem modelu w coachingu i psychoterapii.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Numer 10 
Data wydania 2018 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 289–319
DOI 10.7206/cr.2081-7029.71
ISSN 2081-7029