Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Rozważania wokół postanowienia francuskiej Rady Stanu z 26 sierpnia 2016 r. w sprawie „zakazu noszenia »burkini«”

Falski, Jacek

Instytut Nauk Prawnych PAN

286.35 KB

pobrano 251 razy

Abstrakt

Artykuł analizuje postanowienie francuskiej Rady Stanu z 26 sierpnia 2016 r. zawieszające obowiązywanie decyzji mera jednej z miejscowości nadmorskich o zakazie noszenia „burkini” na miejscowych plażach. „Problem burkini” zaistniał także w Belgii, dlatego przedmiotowa analiza i towarzyszące jej rozważania stanowią także doskonałą okazję do krótkiego scharakteryzowania francuskiej i porównawczo belgijskiej specyfiki konstytucyjnego kształtu stosunków między państwem i Kościołami, a także szeregu adekwatnych odwołań do orzecznictwa ETPC dotyczącego problemu obecności – stanowiącej wyraz przekonań – symboliki, w przestrzeni publicznej państwa demokratycznego.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 10 
Numer 4 
Data wydania 2018 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 127-143
DOI 10.7206/kp.2080-1084.256
ORCID Falski, J.: 0000-0003-0893-3887
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938