Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Populistyczny konstytucjonalizm czy nowy konstytucjonalizm?

Czarnota, Adam

University of New South Wales, Sydney, Australia

281.17 KB

pobrano 256 razy

Abstrakt

Tekst próbuje bronić tezę, że obecnie jesteśmy w momencie wykluwania się nowych rozwiązań konstytucyjnych. Ruchy populistyczne na świecie, a w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej, dokonują efektywnego przeprojektowania liberalno-demokratycznego konstytucjonalizmu. Istnieje łatwo zauważalne powiązanie między populizmem, konstytucjonalizmem a demokracją, a proces przeprojektowywania konstytucjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej posiada demokratyczny potencjał. Być może jest to swoistego rodzaju konieczna korekta ustroju zaimplantowanego w tej części świata po 1989 roku.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 11 
Numer 1 
Data wydania 2019 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 27-42
DOI 10.7206/kp.2080-1084.273
ORCID Czarnota, A.: 0000-0003-3498-600X
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938