Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

O problematyce nadpłat powstałych w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego

Dowgier, Rafał

Uniwersytet w Białymstoku

631.92 KB

pobrano 177 razy

Abstrakt

Jednym z podstawowych uprawnień Trybunału Konstytucyjnego nadanych mu postanowieniami ustawy zasadniczej jest orzekanie w sprawach zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenia Trybunału odnoszą się również do ustaw podatkowych, co implikuje określone konsekwencje związane z weryfikacją prawidłowości rozliczeń podatkowych dokonanych w oparciu o zakwestionowany przepis i zasadniczo prowadzi do powstania nadpłat. Sytuacje takie w ostatnim czasie nie należą do rzadkości, co uzasadnia głębszą refleksję nad tym tematem w kontekście racjonalności uregulowanych na gruncie ustawy – Ordynacja podatkowa procedur weryfikacji poprawności zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji lub decyzji. Postawić należy tezę, iż niejednolity charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i różny sposób rozliczenia podatku nie zostały w dostateczny sposób uwzględnione w przepisach tej ustawy. Prowadzi to do określonych problemów praktycznych na gruncie prawa podatkowego, które zostaną zasygnalizowane w niniejszym opracowaniu.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 11 
Numer 2 
Data wydania 2019 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 169-186
DOI 10.7206/kp.2080-1084.304
ORCID Dowgier, R.: 0000-0003-1583-086X
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938