Central European Management Journal

The “Magic Action” of Stock Splits: Evidence from the Warsaw Stock Exchange 2003–2017

Podgórski, Błażej Pasierbek, Krzysztof

Kozminski University

418.1 KB

pobrano 52 razy

Metadane

Czasopismo Central European Management Journal 
Tom 28 
Numer 1 
Data wydania 2020 
Typ Article 
Język en
Paginacja 66-80
DOI 0.7206/cemj.2658-0845.16
ISSN 2658-0845
eISSN 2658-2430