Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Analiza porównawcza instytucji odpowiedzialnych za wybór sędziów we Francji, Niemczech i Polsce

Pasierbek, Krzysztof

Akademia Leona Koźmińskiego

282.55 KB

pobrano 199 razy

Abstrakt

Autor przedstawia komparatystykę instytucji odpowiedzialnych za wybór, awanse i nominacje sędziów we Francji, Niemczech i Polsce. Na samym początku – we wprowadzeniu – przedstawiono genezę instytucji będących odpowiednikiem Krajowej Rady Sądownictwa, poczynając od podłoża filozoficznego idei niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przechodząc na grunt regulacji międzynarodowych, na konstytucjach poszczególnych państw kończąc. W części właściwej dokonano podziału na 3 części: krótka charakterystyka władzy sądowniczej, skład instytucji odpowiadającej za wybór sędziów oraz sposób powoływania jej członków i kompetencje rady oraz sposób powoływania sędziów. Każde z tych zagadnień podzielono ze względu na wybrane kraje, dzięki czemu czytelnik uzyska jasny obraz tego, jak instytucje te działają w poszczególnych krajach. W ramach podsumowania przedstawione zostały wnioski, jak w wybranych krajach spełniona jest zasada niezależności sądownictwa oraz czy spełnienie tej zasady zależy tylko i wyłącznie od ram prawnych.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 11 
Numer 3 
Data wydania 2019 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 133-151
DOI 10.7206/kp.2080-1084.324
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938