Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Czy eksperci są nadal „kompetentni”? – refleksje na temat ewolucji przepisów dotyczących wykonawców raportów o oddziaływaniu na środowisko

Haładyj, Anna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 1 
Data wydania 2020 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 76-96
DOI 10.7206/kp.2080-1084.363
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938