Zeszyty Programu TOP 15

Ograniczenia liberalizacji konstytucji biznesu

Baranowska, Sandra

278.09 KB

pobrano 98 razy

Abstrakt

W artykule spróbuję wykazać prawdziwość hipotezy, że nowa konstytucja biznesu jest daleka od
oczekiwań przedsiębiorców oraz teorii przedsiębiorczości. Analiza prawno-porównawcza pokaże, że
zawiera ona niewielkie modyfikacje w stosunku do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej. Jest nawet istotnym regresem w stosunku do tzw. ustawy Wilczka, mimo że reklamowano ją jako powrót do liberalnych zasad ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
Głównym ograniczeniem zmian jest polski system emerytalny i to on musi być silnie zreformowany
dla potrzeb dynamizacji przedsiębiorczości w Polsce. Przedstawię propozycję zmian tego systemu, aby mógł on sprzyjać rozwojowi biznesu i powstrzymał obecnie bardzo już prawdopodobne bankructwo systemu emerytalnego, którego zobowiązania z tytułu przyszłych emerytur wynoszą blisko 5 bilionów złotych.

Metadane

Czasopismo Zeszyty Programu TOP 15 
Tom 10 
Data wydania 2018 
Typ Article 
Język eng
Paginacja 105-136