Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Nauczanie prawa w szkołach średnich – analiza status quo i ocena rozwiązań systemowych

Farhan, Jakub Ali Jamiołkowska, Marta

Uniwersytet w Białymstoku

330.47 KB

pobrano 218 razy

Abstrakt

Celem badań była weryfikacja rozwiązań systemowych w zakresie nauczania prawa na etapie szkół średnich. Autorzy przeanalizowali główne czynniki mające wpływ na jakość i ilość materii dotyczącej prawa – podstawę programową, zagadnienia występujące na egzaminie maturalnym i inne okoliczności o charakterze lokalnym/związane z określoną placówką. Zdaniem autorów niska świadomość prawna wynika z niedoreprezentowania prawa na etapie szkół średnich. Wskutek
przeprowadzonej analizy okazało się, iż problem nie leży w wyłącznie zbyt małej ilości zagadnień prawnych, ale jest skutkiem większej ilości niedoskonałych rozwiązań systemowych. W ostatnim rozdziale autorzy zasugerowali rozwiązania o charakterze optymalizacyjnym.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 2 
Typ Article 
Język pl
DOI 10.7206/kp.2080-1084.381
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938