Decyzje

Siła zakotwiczenia w zadaniach związanych z wyceną produktu

Brzozowicz, Magdalena

University of Warsaw

299.88 KB

pobrano 227 razy

Abstrakt

W niniejszym artykule zbadano stabilność efektu zakotwiczenia, uwzględniając użytą metodę wyceny, typ kotwicy i dostępność informacji o prezentowanym produkcie. W czterech różnych eksperymentach laboratoryjnych pozyskano graniczne ceny kupna (WTP) produktu kosmetycznego, manipulując przedstawioną uczestnikom kotwicą (niska vs. wysoka kotwica lub brak kotwicy vs. wysoka kotwica). Zaobserwowano, że jedynie kotwica rynkowa (realna cena podobnego produktu) miała wpływ na WTP za prezentowany produkt. Wskazano również, że siła efektu zakotwiczenia, w porównaniu z wyceną hipotetyczną, jest mniejsza w przypadku zastosowania zachęt finansowych do wskazywania
rzeczywistej wyceny. Zaobserwowano istotny statystycznie efekt zakotwiczenia jedynie w eksperymencie z wyceną deklaratywną. Wnioski z badania sugerują, że odporność efektu zakotwiczenia jest ograniczona.

Metadane

Czasopismo Decyzje 
Numer 33 
Data wydania 8/2020 
Typ Article 
Język en
Paginacja 5-24
DOI 10.7206/DEC.1733-0092.138
ISSN 1733-0092
eISSN 2391-761X