Decyzje

Różnice między kobietami i mężczyznami w zaufaniu, reakcjach na naruszenie zaufania i odbudowie zaufania

Macko, Anna

Kozminski University

332.97 KB

pobrano 734 razy

Abstrakt

Przedmiotem badania był wpływ płci na skłonność do zaufania, reakcje na naruszenie zaufania i przeprosiny oraz tempo odbudowywania naruszonego zaufania. Postawiona została hipoteza, że kobiety będą reagowały pozytywniej na przeprosiny, ale będą odbudowywały zaufanie w wolniejszym tempie niż mężczyźni. Wyniki ujawniły brak różnic między płciami w poziomie zaufania ujawnianego w odpowiedzi na przeprosiny za naruszenie zaufania, ale znaczące różnice w tempie przywrócenia zaufania. Kobiety wracały do poziomu zaufania sprzed naruszenia później niż mężczyźni. Ponadto ujawniły się także różnice między płciami w poziomie zaufania przed jego naruszeniem oraz po przeprosinach.

Metadane

Czasopismo Decyzje 
Numer 33 
Data wydania 8/2020 
Typ Article 
Język en
Paginacja 56-74
DOI 10.7206/DEC.1733-0092.140
ISSN 1733-0092
eISSN 2391-761X