Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Miękkie prawo w kontekście mechanizmu międzynarodowej i narodowej ochrony konstytucyjnych praw wyborczych

Fedorenko, Vladyslav Nesterovych, Volodymyr

Research Center for Forensic Examination on Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine | Lugansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko

318.96 KB

pobrano 369 razy

Abstrakt

Artykuł omawia fenomenologię i zakres elementów składowych miękkiego prawa w kontekście prawa międzynarodowego i praw narodowych, a także znaczenie prawa miękkiego dla ochrony obywatelskich praw wyborczych. Prawo miękkie oznacza zbiór niewiążących prawnie instrumentów międzynarodowych, z których większość to porozumienia zawarte przez różne organizacje międzyrządowe. Na porozumienia te składają się oświadczenia, zobowiązania, wytyczne, wspólne stanowiska, założenia polityk czy oświadczenia woli. Instrumenty z kategorii prawa miękkiego bywają zazwyczaj uchwalane przez organy ustawowe organizacji międzynarodowych i dotyczą spraw odzwierciedlających nowe ważne problemy, nurty czy trendy w domenie praw wyborczych, co do których brakuje woli politycznej czy zgodności wśród państw członkowskich – wyrażonych w postaci standardowych traktatów międzynarodowych. Jeśli chodzi o zakres elementów składowych stanowiących prawo miękkie, obejmuje on wszelkiego rodzaju oświadczenia, zobowiązania, wytyczne, kodeksy postępowania, kodeksy etyczne, normy, standardy, wspólne stanowiska, założenia polityk czy też oświadczenia woli.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 3 
Data wydania 11/2020 
Typ Article 
Język en
Paginacja 178-195
DOI 10.7206/kp.2080-1084.402
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938