Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

The Ballot Paper: a Constitutional Instrument of Electoral Democracy or a Means of Manipulating the Electorate?

Fedorenko, Vladyslav Nesterovych, Volodymyr Bernaziuk, Ian

Research Center for Forensic Examination on Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine | Lugansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko | V.I. Vernadsky Taurida National University

848.09 KB

pobrano 200 razy

Abstrakt

Artykuł omawia specyfikę karty do głosowania jako instrumentu konstytucyjnego typowego dla demokracji wyborczej. Autorzy dowodzą, że wynik wyborów zależy często od formy, treści i sposobu wypełniania kart do głosowania. W artykule zawarta jest ogólna charakterystyka karty do głosowania opisanej jako standardowy instrument wyborczy umożliwiający głosującym oddawanie głosów na preferowanych kandydatów lub na listy kandydatów, które to oddane głosy stanowią następnie podstawę do głoszenia wyników danych wyborów. Wnioskiem końcowym jest stwierdzenie, że zdefiniowanie i klasyfikacja poszczególnych rodzajów kart do głosowania ma wartość nie tylko teoretyczną, lecz także praktyczną. Podkreśla się tu szczególne znaczenie praktyczne roli karty do głosowania w czterech następujących okolicznościach: 1) prowadzenie różnych rodzajów wyborów jednocześnie (czasami zakładających jednoczesne głosowanie w ramach referendum); 2) wybory kandydatów ubiegających się o stanowisko wybieralne w ramach różnych systemów wyborczych lub w ramach systemu uwzględniającego podział na różne rodzaje okręgów wyborczych; 3) procedura liczenia głosów i ustalania wyników wyborów; 4) ściganie przestępców posługującymi się kartami do głosowania w sposób niezgodny z prawem.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 13 
Numer 1 
Data wydania 3/2021 
Typ Article 
Język en
Paginacja 51-79
DOI 10.7206/kp.2080-1084.428
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938