Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Konstytucjonalizm w postkonwencjonalnym społeczeństwie

Paździora, Michał

273.74 KB

pobrano 703 razy

Abstrakt

Nowoczesność, rozumiana jako permanentny kryzys legitymizacji i autorytetu, jest stałym wyzwaniem dla konstytucjonalizmu. Artykuł rekonstruuje niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zastępowanie polityczności przez imperatywy moralne. We współczesnych społeczeństwach spory polityczne przeradzają się w tzw. wojny kulturowe, a linie podziału wyznaczają dwie zwalczające się moralności: liberalna i konserwatywna. Na wybranych przykładach z sądownictwa konstytucyjnego proponuję na nowo przemyśleć definicję polityczności w konstytucjonalizmie, by uporać się z trapiącym go kryzysem legitymizacji i autorytetu.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 11 
Numer 1 
Data wydania 3/2019 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 106–120
DOI 10.7206/kp.2080-1084.277
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938