Coaching Review

Coaching przywódcy a podwładni

Latek-Olaszek, Katarzyna

410.97 KB

pobrano 34 razy

Abstrakt

Autorka podejmuje próbę uchwycenia czynnika wpływu, jakim jest działanie podwładnych na przywódcę, który to czynnik może mieć znaczenie przy coachingu przywódcy. Wskazanie praktycznych rozwiązań przy coachingu przywódcy przy uwzględnieniu podwładnych może nieść ze sobą użyteczne wskazówki dla działów HR, coachów i przywódców. Dodatkową wartością wydaje się wskazanie wpływu, jaki występuje nie tylko na linii: przywódca–podwładni, ale także na linii: podwładni–przywódca.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Tom 1/2012 
Numer 4 
Data wydania 2012 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 104-125
ISSN 2081-7029