Reparacje i odszkodowania w świetle prawa międzynarodowego. Wybor dokumentów

Kranz, Jerzy

3.73 MB

pobrano 130 razy

Abstrakt

Niniejszy wybór dokumentów dotyczących reparacji i odszkodowań powstał z potrzeby chwili w kontekście kontrowersji i rokowań polsko-niemieckich związanych z drugą wojną światową i jej skutkami dla relacji polsko-niemieckich. Koncentruje się on na dokumentach międzynarodowych, pomijając z reguły dokumenty narodowe, które zostały zebrane i udostępnione publicznie w innych zbiorach. Niniejszy wybór obejmuje przede wszystkim traktaty i inne dokumenty zagraniczne oraz wyroki sądów międzynarodowych lub krajowych. W przypadku większych dokumentów ograniczono się do wyboru fragmentów związanych z reparacjami lub odszkodowaniami; niektóre jednak udostępnione są w całości. Niewielka część tekstów przedstawiona jest w dwóch lub trzech wersjach językowych w cel uniknięcia nieporozumień co do znaczenia poszczególnych terminów.

Metadane

Typ Book 
Język de pl
Paginacja 254