Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej. Problemy prawne. Wybór studiów i artykułów naukowych (1979-2023)

Barcz, Jan

9.59 MB

pobrano 622 razy

Abstrakt

Niniejszy wybór obejmuje artykuły i studia Autora dotyczące prawnych aspektów stosunków polsko-niemieckich, publikowane od 1979 r., w więc w ostatnich ponad czterdziestu latach. Kryterium doboru nie jest całkowicie jednoznaczne, do publikacji zostały zakwalifikowane te studia i artykuły, które sumowały podejście do węzłowych problemów. Pominięte zostały publikacje „cząstkowe”, w których analizowane były określone etapy czy aspekty danego problemu.

Metadane

Typ Book 
Język eng
Paginacja 1566