Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

What We Talk About When We Talk About the Principle of the Active Role of the Court in Administrative Procedure

Akhmetov, Yerik Bulatovich Abdrasulov, Yermek Bayakhmetovich

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan

357.98 KB

pobrano 272 razy

Abstrakt

Artykuł bada zastosowanie zasady czynnej roli sądu w postępowaniach administracyjnych w Republice Kazachstanu oraz za granicą. Uwagę poświęca się zwłaszcza głównej funkcji i systemowi stosowania tej zasady. Nowość badawcza kryje się w studium ważnych zasad przewodnich o podrzędnym charakterze, które mają decydujący wpływ przy stosowaniu zasady czynnej roli sądu w postępowaniach administracyjnych w Republice Kazachstanu. Autorzy dochodzą do wniosku, że sędzia powinien stosować zasadę czynnej roli sądu, aby proces był sprawiedliwy i odbył się w rozsądnym terminie.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 1 
Data wydania 3/2023 
Typ Article 
Język en
Paginacja 81-100
DOI 10.7206/kp.2080-1084.572
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938