Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Sprawowanie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych w Polsce

Jóźwiak, Edyta

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

258.85 KB

pobrano 255 razy

Abstrakt

Pod pojęciem kontroli zarządczej należy rozumieć ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W rezultacie kontrola ta ma zatem służyć zwiększeniu efektywności i skuteczności działania całej polskiej administracji publicznej. Duże znaczenie w procesie kontroli odgrywa etap identyfikacji ryzyka, gdyż dostrzeżenie danego zagrożenia pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku. Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej w tym celu zaleca się sporządzanie corocznego sprawozdania w formie oświadczania. Dla ułatwienia kontroli Ministerstwo Finansów sporządziło wzór, którym mogą posługiwać się kierownicy jednostek przy dokonywaniu oceny stanu kontroli zarządczej. W niniejszym artykule autorka nie tylko dokonała charakterystyki kontroli zarządczej, ale również rzeanalizowała oświadczenia złożone przez podmioty sektora finansów publicznych. Miało to na celu zweryfikowanie czy podmioty sektora finansów publicznych nie tylko rozumieją cele wprowadzenia kontroli zarządczej, ale również czy w prawidłowy sposób wypełniają udostępniony wzór oświadczenia, w ten sposób przyczyniając się do skutecznego działania administracji publicznej.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 2 
Data wydania 6/2023 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 39-53
DOI 10.7206/kp.2080-1084.593
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938