Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

From the Editor-in-Chief

Jabłońska-Bonca, Jolanta

Kozminski University

bajtów

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 3 
Data wydania 9/2023 
Typ Article 
Język en
Paginacja 6-8
DOI 10.7206/kp.2080-1084.615
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938