Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Uproszczone postępowania egzekucyjne w administracji jako instrument ochrony życia lub zdrowia ludzi

Pieprzny, Stanisław Jaworski, Bogdan

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | Uniwersytet Rzeszowski

217.55 KB

pobrano 111 razy

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania są postępowania uproszczone, takie jak przymus natychmiastowy i przymus bezpośredni. Rozważania koncentrują się na istocie i aspektach postępowań określonych w art. 117 i 150 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Celem badań jest podjęcie próby oceny postępowań uproszczonych jako narzędzia w systemie ochrony najważniejszych wartości człowieka. W badaniach w głównej mierze wykorzystano metodę prawno-dogmatyczną polegającą na interpretacji treści i porządkowaniu struktury prawnej. Zastosowanie znalazła także metoda anali-tyczna, za pomocą której dokonano analiz przepisów prawa dotyczących podstaw stosowania w postępowaniu egzekucyjnym w administracji trybów uproszczonych. Z przeprowadzonych badań wynika jednoznacznie, że celem nadrzędnym tych postępowań jest przeciwdziałanie wskazanym zagrożeniom. Zebrany materiał badawczy pozwolił na potwierdzenie postawionej tezy oraz przedstawienie wniosku de lege ferenda o konieczności zmian w art. 117 u.p.e.a. Zmiany powinny polegać na odstąpieniu od konieczności doręczenia zobowiązanemu upomnienia przed zastosowaniem tego trybu. Obecnie obowiązujący przepis pomija taką możliwość, a samo odstąpienie może być wynikiem potrzeby nagłego ratowania istotnych wartości.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 4 
Data wydania 12/2023 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 112–128
DOI 10.7206/kp.2080-1084.642
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938