Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Radykalny anarchizm metodologiczny w naukach prawnych – przyczynek do dyskusji

Sobol-Kołodziejczyk, Piotr Zieliński, Marek

Uniwersytet Rzeszowski | Wyższa Szkoła Humanistyczna w Kielcach

228.92 KB

949 downloads

Abstract

Odnosząc się do podstawowych tez anarchizmu metodologicznego sformułowanego przez Paula K. Feyerabenda, autorzy starają się argumentować, że w naukach prawnych nie istnieje jedna wyróżniona metoda badawcza. Toteż w odniesieniu do tych nauk zasada Anything Goes z teoretycznego punktu widzenia wydaje się być szczególnie płodna.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 9 
Issue 2 
Issue date 2017 
Type Article 
Language pl
Pagination 118-130
DOI 10.7206/kp.2080-1084.154
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938