Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Autokontrola decyzji organu I instancji w ogólnym postępowaniu administracyjnym – na tle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny

Chmielewski, Jan

Akademia Leona Koźmińskiego

641.38 KB

668 downloads

Abstract

Artykuł obejmuje rozważania i uwagi dotyczące instytucji procesowej samokontroli organu administracji publicznej. W opracowaniu uwzględniono aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz poglądy przedstawicieli doktrynyprawa i postępowania administracyjnego. W szczególności analizie poddano przesłanki dopuszczalności zmiany lub uchylenia decyzji przez organ I instancji. Chodzi tutaj o przesłankę formalną, materialną oraz 7-dniowy termin na dokonanie autokontroli. Ponadto w opracowaniu sformułowano wnioski de lege ferenda w zakresie tej instytucji procesowej.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 8 
Issue 4 
Issue date 2016 
Type Article 
Language pl
Pagination 2-21
DOI 10.7206/kp.2080-1084.127
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938