Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Umowa koncesyjna – na pograniczu prawa prywatnego i publicznego

Małdachowski, Daniel

Akademia Leona Koźmińskiego

561.33 KB

1146 downloads

Abstract

W polskiej doktrynie pojęcie koncesji jest najczęściej utożsamiane z decyzją administracyjną, co wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej2. Koncesja, w tym znaczeniu, jest formą prawną reglamentacji działalności gospodarczej. Nie zalicza się do niej koncesji uregulowanej w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi3. W tym przypadku mamy do czynienia z umową (zwaną umową koncesji), zawieraną przez organy administracji z przedsiębiorcami na wykonywanie robót budowlanych lub usług. W literaturze prawniczej prezentowane są różne stanowiska co do charakteru umowy koncesji. Jedni autorzy opowiadają się za ich publicznoprawnym charakterem, inni natomiast za cywilnoprawnym. W artykule poddano analizie problematykę charakteru prawnego umowy koncesji, wskazując na jej podwójny charakter jako umowy cywilnoprawnej oraz umowy publicznoprawnej, a więc jej miejsce na pograniczu prawa prywatnego i publicznego prawa gospodarczego.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 8 
Issue 4 
Issue date 2016 
Type Article 
Language pl
Pagination 83-97
DOI 10.7206/kp.2080-1084.132
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938