Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Dobro wspólne: od filozoficznych podstaw do konstytucyjnej zasady. Część druga: Platońska wizja dobra wspólnego w aspekcie religijnym

Piotrowski, Krzysztof

Akademia Leona Koźmińskiego

268.76 KB

51 downloads

Abstract

Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia Platońskiej koncepcji dobra wspólnego jako teorii znacznie bardziej odpowiadającej dobru ogółu (jako takiemu), niż współczesne teorie, które stawiają człowieka na piedestale. Poprzez odniesienia do treści Praw oraz Państwa zostanie przedstawione, że Platon postrzegał swoją ideę w państwowotwórczy sposób. Jest to bardzo trafna interpretacja troski o dobro ogółu. W tekście została także wskazana rola pierwiastków religijnych w treści Platońskiej koncepcji.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 10 
Issue 1 
Issue date 2018 
Type Article 
Language pl
Pagination 136-152
DOI 10.7206/kp.2080-1084.177
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938