Coaching Review

Głębokie słuchanie jako kluczowa kompetencja liderów i przedsiębiorców XXI w.

Rędzińska, Agnieszka

[email protected]

221.48 KB

1372 downloads

Abstract

Głębokie słuchanie jest kompetencją, która wspiera liderów i przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów, kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz podejmowaniu decyzji w warunkach ciągłej zmienności, niepewności, złożoności i wieloznaczności współczesnego świata (tzw. VUCA world). Autorka opisuje naturę „słuchania”, jej rolę w procesie twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz przedstawia praktyczne możliwości wykorzystania muzyki i niektórych technik muzykoterapii (praktyk opartych na dowodach naukowych) w coachingu i treningu kompetencji głębokiego słuchania.

Metadata

Journal Coaching Review 
Issue 10 
Issue date 2018 
Type Article 
Language pl
Pagination 100–120
DOI 10.7206/cr.2081-7029.61
ISSN 2081-7029