Coaching Review

Przeżytek teorii systemowej i metodologiczne rozwiązania The Coaching Maps

Geisler, Marta Geisler, Robert

marta.geisler@thecoaching-maps.eu | Uniwersytet Opolski

182.86 KB

232 downloads

Abstract

W praktyce coachingowej, konsultingowej i doradczej, odwołując się do teorii systemowej, często pomija się krytykę wspomnianej teorii. W niniejszym artykule przedstawione zostaną założenia klasycznej teorii systemowej w różnych naukach oraz ich krytyka. Ta ostatnia dotyczy przede wszystkim prymatu systemu nad człowiekiem, braku jego refleksyjności i podmiotowości, zmiany granic systemowych. Naszą propozycją odpowiedzi na elementy krytyki teorii systemowej jest autorska metodologia The Coaching Maps, oparta m.in. na hermeneutyce, a zakładająca wykorzystanie etnografii obrazu w procesie badawczym/diagnostycznym i coachingowo-szkoleniowym. Z kolei pojęcie systemu jako zamkniętej całości w określonymi granicami proponujemy zastąpić pojęciem kontekstu, określającym środowisko praktyk biznesowych.

Metadata

Journal Coaching Review 
Issue 10 
Issue date 2019 
Type Article 
Language pl
Pagination 252–270
DOI 10.7206/cr.2081-7029.69
ORCID Geisler, R.: 0000-0002-0218-980X
ISSN 2081-7029