Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Znaczenie i archaiczne korzenie braterstwa

Oniszczuk, Jerzy

Szkoła Główna Handlowa

347.47 KB

260 downloads

Abstract

Dla kreowania wizji demokracji i wolności duże znaczenie ma przypominanie źródeł i sensu ważnych europejskich wartości, także takiej wartości jak braterstwo. Korzenie odnajdywane są w poezji przedarchaicznej, a później w refleksji pierwszych filozofów, a jeszcze bardziej sofistów i stoików. Braterstwo wyraża wspólne pochodzenie i dziedzictwo ludzi. Opisy rzeczywistości społecznej ujawniają współcześnie różne formy dyskryminacji, m.in. właśnie ze względu na pomijanie nakazu braterstwa. Gwarancja wyłącznie większościowego decydowania bez utrzymywania życzliwości powszechnej w ujęciu C. Znamierowskiego czy braterstwa nie zapewni ustrojowi demokratyczności. W tej sytuacji także problematyczna jest prawość ustaw.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 10 
Issue 4 
Issue date 2018 
Type Article 
Language pl
Pagination 218-241
DOI 10.7206/kp.2080-1084.260
ORCID Oniszczuk, J.: 0000-0003-4526-7334
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938