Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Janusowe oblicze konstytucjonalizmu

Stambulski, Michał Czarnota, Adam

Uniwersytet Wrocławski | University of New South Wales, Sydney, Australia

235.23 KB

218 downloads

Abstract

Niniejszy tekst opiera się na uznaniu, że konstytucjonalizm ma janusowe oblicze. Konstytucja jest jednocześnie aktem prawnym i politycznym. Dotychczas w przestrzeni publicznej dominował prawniczy konstytucjonalizm (dogmatyka konstytucyjna), który wyklucza konstytucję ze sfery publicznej, poddając ją władzy prawników-ekspertów. Obserwowane fenomeny polityczne, takie jak nowy populizm, demokracja nieliberalna czy nowy konstytucjonalizm powinny przesunąć zainteresowanie badaczy na polityczny aspekt konstytucjonalizmu. Konstytucjonalizm jest wielowymiarową praktyką społeczną, polityczną grą z wieloma aktorami, a konstytucjonalizm prawników jest jedynie jednym z możliwych jego ujęć. Swój konstytucjonalizm mają obywatele oraz państwo, a odmienne ujęcia konstytucjonalizmu odzwierciedlające sprzeczne interesy mogą wchodzić ze sobą w konflikty. Dogmatyka prawa konstytucyjnego przy takich sporach postulowałaby istnienie transcendentalnej ramy ich rozwiązania. Bardziej polityczne ujęcie przeczy istnieniu takich ram. Innymi słowy, dogmatyka nakazuje demokracji dostosować się do konstytucjonalizmu, podczas gdy ujęcie polityczne nakazuje konstytucjonalizmowi dostosować się do demokracji. Tekst jest wstępem do części tomu zawierającym artykuły osób związanych z Centrum Edukacji Prawniczeji Teorii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 11 
Issue 1 
Issue date 2019 
Type Article 
Language pl
Pagination 8-17
DOI 10.7206/kp.2080-1084.271
ORCID Stambulski, M.: 0000-0003-4493-1272 Czarnota, A.: 0000-0003-3498-600X
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938