Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Kontrpubliczności polskiego konstytucjonalizmu na przykładzie praw kobiet

Kocemba, Karolina

Uniwersytet Wrocławski

395.49 KB

142 downloads

Abstract

Artykuł porusza kwestię miejsca i obecności kobiet w sferze publicznej, a także wpływania na nie przez instytucję, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. Za pomocą analizy dyskursu autorka badała orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a także dyskurs medialny, które ukazują dominujące tendencje dotyczące praw kobiet w polskim konstytucjonalizmie. Autorka, używając kategorii kontrpubliczności, przybliża także ruchy emancypacyjne istotne ze względu na prawa kobiet i ich obecność w sferze publicznej. Przygląda się także mitom dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego. W polskim konstytucjonalizmie dostrzega pole do zaistnienia procesów emancypacyjnych.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 11 
Issue 1 
Issue date 2019 
Type Article 
Language pl
Pagination 56-82
DOI 10.7206/kp.2080-1084.275
ORCID Kocemba, K.: 0000-0002-5621-0192
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938