Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Konstytucjonalizm w postkonwencjonalnym społeczeństwie

Paździora, Michał

Uniwersytet Wrocławski

273.74 KB

101 downloads

Abstract

Nowoczesność, rozumiana jako permanentny kryzys legitymizacji i autorytetu, jest stałym wyzwaniem dla konstytucjonalizmu. Artykuł rekonstruuje niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zastępowanie polityczności przez imperatywy moralne. We współczesnych społeczeństwach spory polityczne przeradzają się w tzw. wojny kulturowe, a linie podziału wyznaczają dwie zwalczające się moralności: liberalna i konserwatywna. Na wybranych przykładach z sądownictwa konstytucyjnego proponuję na nowo przemyśleć definicję polityczności w konstytucjonalizmie, by uporać się z trapiącym go kryzysem legitymizacji i autorytetu.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 11 
Issue 1 
Issue date 2019 
Type Article 
Language pl
Pagination 106-120
DOI 10.7206/kp.2080-1084.277
ORCID Paździora, M.: 0000-0001-5739-5283
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938