Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Czy demokratyczne rządy prawa stwarzają warunki możliwości dla obywatelskiego zaangażowania?

Sawicka, Jolanta

Uniwersytet Warszawski

698.97 KB

55 downloads

Abstract

Celem artykułu jest zarysowanie relacji zachodzącej między rządami prawa a obywatelskim zaangażowaniem w sferę publiczną oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy rządy prawa (the rule of law) mogą stanowić skuteczne narzędzie zapobiegające transformacji demokracji w tyranię większości; czy mogą również stanowić optymalne warunki możliwości dla demokracji. Innymi słowy, czy rządy prawa służą demokracji i politycznemu zaangażowaniu, czy raczej ograniczają spontaniczność obywatelskiego działania, ponieważ nie można pogodzić stabilności z wolnością obywateli? Obecna jurydyzacja sfery publicznej (ekspansja prawa w różne dziedziny społecznej egzystencji) marginalizuje ważność i zakres obywatelskiej obecności w procesie decyzyjnym w imię praworządności i neutralności instrumentów kontroli oraz dokonywanych przez władzę wyborów. Czy zatem skutecznym wyjściem z tej sytuacji może okazać się otwarcie koncepcji rządów prawa na ideę polityczności i poszerzenie przestrzeni oddolnej partycypacji?

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 11 
Issue 1 
Issue date 2019 
Type Article 
Language pl
Pagination 124-149
DOI 10.7206/kp.2080-1084.279
ORCID Sawicka, J.: 0000-0002-9557-0318
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938