Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Władza a kultura

Wołpiuk, Waldemar Jan

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

414.27 KB

34 downloads

Abstract

Władza – choć tak może być odczytane brzmienie tytułu tej pracy – nie jest fenomenem przeciwstawnym kulturze. Jest ona bowiem wytworem kultury właśnie, albo jak się niekiedy twierdzi, osiągnięć cywilizacji. Skoro władza jest wytworem kultury, to nie może być traktowana jako zjawisko od niej odrębne i niemające związków z wzorcami kultury, które wskutek tego mogą być determinantami instytucjonalnych i funkcjonalnych cech władzy. Kultura i jej wytwory (m.in. wiedza, prawo, religia, moralność itp.), podobnie jak inne fenomeny społeczne mogą być czynnikami stymulującymi działalność władzy, albo być czynnikiem tę działalność stabilizującą bądź ją ograniczającą w ramach wzorców (norm) przez nią wytworzonych. Społeczeństwa nieustannie dokonują wyborów w zakresie przyswajania, modyfikowania i odrzucania wzorców kultury.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 11 
Issue 1 
Issue date 2019 
Type Article 
Language pl
Pagination 306-334
DOI 10.7206/kp.2080-1084.288
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938