Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Ewolucja koncepcji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej („FE”) a gospodarka cyfrowa

Plichta, Aleksandra Mazurek, Urszula

631.58 KB

135 downloads

Abstract

Artykuł ma na celu przedstawienie szeroko dyskutowanego w ostatnich miesiącach zagadnienia istnienia w danym kraju „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” podmiotu zagranicznego, które jednak wydaje się (być może niesłusznie) dotąd specjalnie nieanalizowane przez podmioty prowadzące działalność o charakterze cyfrowym celem określenia zasad opodatkowania transakcji VAT. W niniejszym artykule postaramy się dokonać analizy definicji FE w oparciu o zarówno przepisy prawa, jak i dorobek polskiego i unijnego orzecznictwa. Jednocześnie, postaramy się więc odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na stabilność rozliczeń podatkowych podatników z branży cyfrowej może mieć praktyka organów podatkowych w zakresie intepretowania przesłanek powodujących powstanie FE. Dodatkowym zamierzeniem autorek jest próba znalezienia równowagi w obecnie prezentowanych poglądach odnośnie do FE, które to poglądy ze strony administracji podatkowej kreują wizerunek Polski jako kraju o wysoce niestabilnej praktyce podatkowej, oderwanej od logicznych argumentów i natury biznesu.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 11 
Issue 2 
Issue date 2019 
Type Article 
Language pl
Pagination 116-128
DOI 10.7206/kp.2080-1084.300
ORCID Plichta, A.: 0000-0002-0057-2717
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938