Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Nadmiar czy niedobór regulacji prawnych części szczególnej prawa umów handlowych w kodeksie cywilnym?

Bielski, Piotr

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

613.66 KB

74 downloads

Abstract

Jedną z konsekwencji znaczącej aktywności legislacyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r. jest między innymi to, że licznym nowelizacjom podlegają również akty prawne pełniące w systemie prawa szczególną rolę (kodeksy). Czy nowelizacje te wpływają na spójność i przejrzystość zawartych w kodeksach regulacji prawnych? Czy np. zasadniczym motywem podejmowania wielu zmian legislacyjnych, którym podlegał kodeks cywilny w odniesieniu do regulacji prawnych obrotu gospodarczego – w tym zwłaszcza w odniesieniu do regulacji prawnych części szczególnej prawa umów handlowych – po zmianie ustroju społeczno-gospodarczego w latach 1989–1990, był zamiar realizacji zasługującego bez wątpienia na aprobatę postulatu uwzględniania potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego, poprzez modernizację istniejących, wprowadzanie nowych i ewentualnie rezygnację z tych istniejących regulacji prawnych w omawianej materii, których praktyczne znaczenie i zastosowanie jest obecnie znikome? Czy wobec tego w odniesieniu do aktualnego kształtu części szczególnej prawa umów handlowych w kodeksie cywilnym można mówić o jej optymalnym stanie, czy też może o nadmiarze albo niedoborze regulacji prawnych w tej materii? Czy istnieją projekty zmian wymienionego obszaru regulacji prawnych i w którym kierunku zmierzają? Przedmiotem niniejszego opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 11 
Issue 2 
Issue date 2019 
Type Article 
Language pl
Pagination 140-154
DOI 10.7206/kp.2080-1084.302
ORCID Bielski, P.: 0000-0001-7966-6013
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938