Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Wpływ Brexitu na podatki graniczne w Polsce

Gorgol, Andrzej

Uniwersytet Zielonogórski

658.89 KB

86 downloads

Abstract

Opracowanie ma na celu zdiagnozowanie oddziaływania Brexitu na opodatkowanie polsko-brytyjskiej wymiany towarowej. Tak określony problem badawczy jest rozpatrywany zarówno z punktu widzenia możliwych następstw legislacyjnych, jak i stosowania przepisów regulujących elementy strukturalne podatków granicznych. Autor sformułował tezę, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie zdarzeniem, które w istotnym stopniu wpłynie na zmiany podatkowej i celnej kwalifikacji wymiany towarowej Polski z tym państwem.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 11 
Issue 2 
Issue date 2019 
Type Article 
Language pl
Pagination 225-239
DOI 10.7206/kp.2080-1084.307
ORCID Gorgol, A.: 0000-0002-4313-4426
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938