Współpraca doradców z firmami rodzinnymi w procesie sukcesji. Perspektywa doradców

Wojtyra-Perlejewska, Marta

Akademia Leona Koźmińskiego

1.8 MB

492 downloads

Abstract

Monografia dotyczy współpracy właścicieli firm rodzinnych z doradcami w procesie sukcesji. Autorka przedstawia w niej dotychczasowy dorobek naukowy podejmujący temat doradztwa organizacyjnego, specyfiki firm rodzinnych oraz doradztwa skierowanego do właścicieli tych firm. Dokonuje również przeglądu literatury w zakresie sukcesji międzypokoleniowej oraz stanowiącej dla niej równorzędną opcję wyboru sukcesji zewnętrznej, która najczęściej rozumiana jest jako sprzedaż firmy rodzinnej. Ważną częścią monografii jest prezentacja wyników badań własnych. Umożliwiły one przybliżenie roli doradców w procesie sukcesji wewnętrznej i zewnętrznej, jak również wskazanie czynników sprzyjających odgrywaniu tej roli i utrudniających je, a także współpracę zewnętrznych ekspertów z nestorami. Ponadto przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie modelu współpracy tych dwóch aktorów w procesie sukcesji.
Książka zainteresuje zarówno początkujących doradców, którzy znajdą w niej wskazówki dotyczące przebiegu współpracy z właścicielami firm rodzinnych, jaki i wykwalifikowanych doradców, którzy będą mieli szansę porównać swoje doświadczenia z wynikami badań, co może ich zainspirować do przemyślenia swojego podejścia do procesu doradczego. Właściciele firm rodzinnych zyskają natomiast wiedzę, która ułatwi im zmierzenie się z wyzwaniem, jakim jest sukcesja.

Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznanych w ramach programu „Doskonała nauka” na podstawie umowy nr 51512.

Metadata

Type Book 
Publisher Akademia Leona Koźmińskiego
Language eng
Pagination 338
DOI 10.7206/9788366502086