Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

„Ukraina w ogniu” – kilka uwag na temat przyczyn i skutków wojny Rosji z Ukrainą oraz wpływu działań wojennych na prawo do bezpiecznej infrastruktury krytycznej

Brodecki, Zdzisław Jaśkiewicz-Kamińska , Sylwia

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (Polska) | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (Polska)

215.57 KB

233 downloads

Abstract

Trwająca od 24.02.2022 agresja Rosji na Ukrainę stanowi odzwierciedlenie nara-stających antagonizmów pomiędzy cywilizacjami, będąc w efekcie testem dla sojuszu Europy z Ameryką (w łonie cywilizacji Atlantyku) oraz sprawdzianem wiarygodności więzi łączących Rosję, Chiny i Indie (w łonie cywilizacji Pacyfiku). „Akcja specjalna” prowadzona przez Rosjan na terenie Ukrainy podszyta jest mani-pulacją i stanowi nadużycie doktryny R2P. Próba unicestwienia narodu ukraiń skie- go poprzez niszczenie ukraińskiej infrastruktury krytycznej, powiązanej z infra-strukturą europejską uzmysławia, że dla trwającego konfliktu nieuniknione jest zaangażowanie krajów NATO. Na tle tych wydarzeń rodzi się nowe prawo pod-miotowe – prawo do bezpiecznej infrastruktury krytycznej, pozwalające na ciągłość działania zarówno państw, jak i społeczeństw.  Po zakończeniu działań wojennych potrzebne będzie ustalenie odszkodowań wojennych oraz ukształtowanie nowej świadomości narodu ukraińskiego. Na tle tych rozważań pojawia się również pytanie, kiedy i jak zakończy się agresja Rosji na terytorium Ukrainy. Na pierwsze z pytań autorzy z oczywistych względów nie dają odpowiedzi, na drugie z kolei starają się odpowiedzieć w oparciu o wizję przyszłego nowego porządku świata.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Volume 15 
Issue 3 
Issue date 9/2023 
Type Article 
Language pl
Pagination 46–58
DOI 10.7206/kp.2080-1084.619
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938