Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Czy pracownik ma obowiązek dzielenia się wiedzą?

Kwiecień, Sebastian

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

163.22 KB

189 downloads

Abstract

W obecnych czasach dostęp do informacji jest praktycznie nieograniczony, wiedza uległa swoistej demokratyzacji, jest dostępna praktycznie dla wszystkich, którzy czują potrzebę jej pozyskania. Pracownik może w szybkim tempie pozyskać potrzebną informację i ewentualnie ją wykorzystać. Wobec tego czy dzielenie się wiedzą może być dalej atrakcyjnym sposobem przepływu wiedzy w przedsię-biorstwie? Niewątpliwie tak, wszystko zależy od tego, w jaki sposób pracodawca zarządza tą wiedzą, stymuluje i zachęca pracowników do dzielenia się wiedzą.
Niezależnie od mechanizmów, które zastosuje pracodawca, pracownik nie ma jednak obowiązku dzielenia się wiedzą, jeżeli to wykracza poza zakres pracy, na którą strony umówiły się w treści umowy o pracę. Tym samym pracownik nie może ponosić odpowiedzialności tak porządkowej jak materialnej, jeżeli wiedzą się nie dzieli z innymi pracownikami.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Volume 15 
Issue 3 
Issue date 9/2023 
Type Article 
Language pl
Pagination 147–159
DOI 10.7206/kp.2080-1084.625
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938