Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Konsekwencje prawne uzyskania przez spółdzielnię statusu przedsiębiorstwa społecznego

Bierecki, Dominik

Uniwersytet Pomorski w Słupsku (Polska)

280.01 KB

238 downloads

Abstract

Ustawa o ekonomii społecznej kwalifikuje spółdzielnie socjalne, rolnicze spółdziel-nie produkcyjne oraz spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spół-dzielnie niewidomych, do katalogu zamkniętego podmiotów ekonomii społecznej. W konsekwencji spółdzielnie te mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. Skutkuje to rozszerzeniem celu spółdzielni o reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub świadczenie usług społecznych. Realizacja tych celów następuje obok prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnię. Spółdzielnia może świadczyć usługi społeczne zarówno na rzecz członków spółdzielni jak i na rzecz innych osób. Kolejnym skutek uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego polega na nadaniu działalności gospodarczej spółdzielni charakteru not for profit. Ten charakter działalności gospodarczej nie kores­ponduje jednak z celem spółdzielni pracy i rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Volume 15 
Issue 3 
Issue date 9/2023 
Type Article 
Language pl
Pagination 190–204
DOI 10.7206/kp.2080-1084.628
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938