Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Praworządność, państwo prawa i pewność prawa

Ancora, Felice

Università degli Studi di Cagliari

795.77 KB

pobrano 391 razy

Abstrakt

F. Ancora w swoim studium zajął się przeanalizowaniem fundamentalnych pojęć prawoznawstwa: rule of law, stato di diritto (państwo prawa, praworządność) oraz pojęciem pewności prawa. Analiza ta dowodzi, że – zdaniem jej autora – wspomniane pojęcia ewoluują, nie są w swej treści absolutnie niezmienne. Cechę tę F. Ancora uważa za istotną, ale i pożądaną. Umożliwia to bowiem dostosowywanie treści podstawowych kategorii prawnych do zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych, politycznych. Choć może zagrażać pewności prawa.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 9 
Numer 4 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język it
Paginacja 2-35
DOI 10.7206/kp.2080-1084.163
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938