Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Studium przypadku OPAL: wybrane aspekty decyzji zwalniającej infrastrukturę ze stosowania zasad trzeciego pakietu energetycznego, na przykładzie gazociągu OPAL

Faszcza, Jakub

Akademia Leona Koźmińskiego

659.58 KB

pobrano 328 razy

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba weryfikacji wybranych elementów decyzji zwalniającej gazociąg OPAL ze stosowania zasad Dyrektywy gazowej. W tym celu przedstawione zostały uwarunkowania historyczne w kontekście problemów proceduralnych związanych z decyzją zwalniającą gazociąg OPAL. Niemniej jednak główna część artykułu dotyczy szczegółowej analizy wybranych kryteriów, o których mowa w art. 36 Dyrektywy gazowej. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem zwolnieniu może podlegać istotna nowa infrastruktura gazowa, tj. połączenia wzajemne, instalacje LNG i instalacje magazynowe, na wniosek mogą zostać zwolnione na czas określony ze stosowania przepisów Dyrektywy gazowej. Wybrane kryteria z art. 36 Dyrektywy gazowej, o których mowa to: (i) zwiększenie konkurencji w dostawach gazu; (ii) brak szkodliwego wpływu zwolnienia na konkurencję i skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego gazu ziemnego lub na skuteczne funkcjonowanie systemu podlegającego regulacji, do którego podłączona jest dana infrastruktura; (iii) zwiększanie bezpieczeństwa dostaw gazu; oraz (iv) poziom ryzyka związanego z inwestycją musi być taki, że inwestycja nie miałaby miejsca bez udzielenia zwolnienia. Analiza jest dokonywana w kontekście dotychczasowych decyzji wydanych przez Komisję Europejską.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 9 
Numer 4 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 56-77
DOI 10.7206/kp.2080-1084.165
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938