Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Informacja makroostrożnościowa na rynku finansowym i jej funkcje

Fedorowicz, Magdalena

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

592.41 KB

pobrano 413 razy

Abstrakt

W opracowaniu dokonano analizy prawnej pojęcia informacja makroostrożnościowa i wskazano na jej podstawy prawne, doniosłość i funkcje pełnione na rynku finansowym, a w szczególności na jej znaczenie dla celu osiągnięcia stabilności finansowej i relacji klient–instytucja finansowa.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 9 
Numer 3 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 57-74
DOI 10.7206/kp.2080-1084.159
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938