Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Prawne instrumenty urzeczywistniania stabilności finansowej na rynku finansowym UE w świetle rozporządzenia 806/2014 i dyrektywy 2014/59/UE

Fedorowicz, Magdalena

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

595.14 KB

pobrano 588 razy

Abstrakt

W opracowaniu dokonano analizy prawnych instrumentów urzeczywistnienia stabilności finansowej w UE w dyrektywie 2014/59/UE oraz rozporządzeniu 806/2014 wprowadzających jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stanowiący II filar Europejskiej Unii Bankowej, a zarazem element konstrukcyjny poszerzający Europejską Sieć Stabilności Finansowej.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 9 
Numer 1 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 15-31
DOI 10.7206/kp.2080-1084.139
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938