Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt K 34/15)

Rulka, Marcin

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

261.63 KB

pobrano 411 razy

Abstrakt

Glosowane orzeczenie dotyczy głośnego problemu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na stanowiska opróżniane w okresie przypadającym na zakończenie dotychczasowej kadencji parlamentu i rozpoczęcia nowej jego kadencji. Autor dokonuje krytycznej oceny wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 9 
Numer 1 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 119-136
DOI 10.7206/kp.2080-1084.144
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938