Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Prawoznawstwo wobec kryzysu demokracji liberalnej

Sulikowski, Adam

University of Wroclaw

291.66 KB

pobrano 605 razy

Abstrakt

Artykuł dotyczy realnych i potencjalnych reakcji dyskursów prawoznawczych na zjawisko kryzysu demokracji liberalnej. Autor wychodzi z założenia, że demokracja liberalna była strukturą hegemoniczną – to znaczy, że nie tylko dominowała ona w sensie faktycznym w kręgu szeroko pojętej zachodniej kultury prawno-politycznej, lecz także skutecznie tłumiła dyskursy konkurencyjne. Aktualnie hegemonia demoliberalizmu jest kwestionowania. Nowy stan rzeczy powoduje liczne komplikacje dla dyskursów prawoznawczych. Autor rozważa trzy możliwe scenariusze reakcji tych dyskursów na kryzys. Pierwszy scenariusz oznacza dryf w kierunku demokratycznego autorytaryzmu. Drugi wiąże się z trwaniem w zbiorowej hipokryzji i czekaniem na zmianę aktualnego klimatu intelektualnego. Trzeci scenariusz związany jest z akceptacją polityczności prawoznawstwa oraz z realizacją koncepcji agonistycznej demokracji.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 12 
Numer 3 
Data wydania 11/2020 
Typ Article 
Język en
Paginacja 126-142
DOI 10.7206/kp.2080-1084.399
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938