Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Z zagadnień związków władzy z podporządkowaniem i równością

Wołpiuk, Waldemar

Instytut Nauk Prawnych PAN

387.62 KB

pobrano 315 razy

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza zjawiska podporządkowania jako przejawu stosunków między władzą polityczną a społeczeństwem oraz zjawiska równości jako przyrodzonego prawa jednostki ludzkiej. Autor podjął próbę zbadania wzajemnych relacji między oboma zjawiskami, zwłaszcza z punktu widzenia wpływu na kształtowanie się stosunków między władzą polityczną a społeczeństwem.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 4 
Data wydania 12/2020 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 7-32
DOI 10.7206/kp.2080-1084.407
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938