Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zdalne rozprawy – zapewnienie równości wobec zjawiska wykluczenia cyfrowego

Kwiatkowska, Ewa M.

Akademia Leona Koźmińskiego

226.44 KB

pobrano 327 razy

Abstrakt

Pandemia spowodowała zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa, nie omijając też wymiaru sprawiedliwości. Potrzeba zachowania dystansu społecznego przy-spieszyła zmiany w sądownictwie. Wprowadzono rozprawy zdalne. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wobec występującego w społeczeństwie polskim zjawiska wykluczenia cyfrowego prowadzone obecnie e-rozprawy odbywają się w zgodzie z zasadą równości. Przeprowadzone przez studencką grupę badawczą badania empiryczne rozpraw zdalnych i własne doświadczenia autorki w tym zakresie składają się na materiał empiryczny wskazujący na występujące podczas rozpraw zdalnych problemy techniczne i te związane z wykluczeniem cyfrowym.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 3 
Data wydania 9/2023 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 205–221
DOI 10.7206/kp.2080-1084.629
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938