Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Challenges and Prospects in Enforcing Legal Protection of Children from Online Sexual Exploitation

Rebhi, Tourkia Bouderbala, Ilyas

University of Khemis Miliana (Algeria)

207.26 KB

pobrano 168 razy

Abstrakt

Problem wykorzystywania seksualnego dzieci online stanowi rosnący problem na świecie. Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia środków ochrony prawnej dla dzieci. Międzynarodowe prawa i konwencje zostały ustanowione w celu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym online, jednak egzekwowanie tych praw napotyka wiele wyzwań, takich jak trudność w identyfikacji sprawców oraz brak zasobów i wiedzy w agencjach egzekwujących prawo. Dodatkowo normy kulturowe i społeczne mogą zniechęcać dzieci do zgłaszania przypadków wykorzystywania seksualnego online. Niemniej jednak istnieją perspektywy poprawy środków ochrony prawnej, takie jak zwiększona międzynarodowa współpraca i koordynacja, kampanie podnoszące świadomość oraz budowanie zdolności agencji egzekwujących prawo. Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie problemu wykorzystywania seksualnego dzieci online wymaga wieloaspektowego podejścia, obejmującego środki prawne, społeczne i technologiczne.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 4 
Data wydania 12/2023 
Typ Article 
Język en
Paginacja 21-33
DOI 10.7206/kp.2080-1084.636
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938